Fælles bidrag


Publikationer, hvor titlen er efterfulgt med "*", indgår kun her og ikke under hverken de emneopdelte faneblade eller under CV


2019:

EU's økonomiske spilleregler er forældede. UDENRIGS 1: Maj 2019:30-35


2018:

Fundamentet under EU vakler. Haase's Forlag (sammen med Jørgen Rosted)


2016:

Crisis management policy: the sad lesson of the Greek case. Macropolis. Agora19. juni 2016 (sammen med Jørgen Rosted)


2011:

Transportkommissionens betænkning. Nuuk


2009:

Fiskerikommissionens betænkning. Nuuk

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 2009. Den økonomiske udvikling i Grønland. København og Nuuk.*


2008:

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 2008. Den økonomiske udvikling i Grønland. København og Nuuk.*


2007:

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 2007. Den økonomiske udvikling i Grønland. København og Nuuk.*


2006:

Sørensen, C. og L. Klinken 2006. Den nye lov om dommeres  bibeskæftigelse - fra asken til ilden. Samfundsøkonomen 2006:5:35-40

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 2006. Den økonomiske udvikling i Grønland. København og Nuuk.*


2005:

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 2005. Den økonomiske udvikling i Grønland. København og Nuuk.*


2004:

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 2004. Den økonomiske udvikling i Grønland. København og Nuuk.*


2003:

Danmarks Forskningsråd 2003b. Danmarks Forskningsråds 2003-årsrapport. Aktuelle forskningspolitiske udfordringer. København

Danmarks Forskningsråd 2003a. Danmarks Forskningsråds 2002-årsrapport. Vejen til Barcelona - fremtidig velfærd forudsætter en styrket forskningsindsats. København

Sørensen, C. 2003 (red.). Grundlæggende råd, vejledning og krav til opgaveskrivning. Samfundsvidenskab, 8. udg. Syddansk Universitet

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 2003. Den økonomiske udvikling i Grønland. København og Nuuk.*


2002:

Danmarks Forskningsråd 2002b. Danmarks Forskningsråds 2001-årsrapport. Vidensrummet 2025. København

Danmarks Forskningsråd 2002a. Gennemgang af sektorforskningen. København

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 2002. Den økonomiske udvikling i Grønland. København og Nuuk.*


2001:

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 2001. Den økonomiske udvikling i Grønland. København og Nuuk.*

Danmarks Forskningsråd 2001. Danmarks Forskningsråds 2000-årsrapport. Kvalitet og fornyelse - gennem rekruttering til den offentlige forskning. København


2000:

Sørensen, C. 2000 (red.). Grundlæggende råd, vejledning og krav til opgaveskrivning. Samfundsvidenskab, 7. udg. Syddansk Universitet

Rådet for Europæisk Politik 2000. Danmark og ØMU-en. Økonomiske Aspekter.

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 2000. Den økonomiske udvikling i Grønland. København og Nuuk.*

Danmarks Forskningsråd 2000. Danmarks Forskningsråds 99-årsrapport. Kortlægning af de offentlige forskningsmidler. København


1999:

Sørensen, C. 1999 (red.). Grundlæggende råd, vejledning og krav til opgaveskrivning. Samfundsvidenskab, 6. udg. Syddansk Universitet


1998:

Sørensen, C. 1998 (red.). Grundlæggende råd, vejledning og krav til opgaveskrivning. Samfundsvidenskab, 5. udg. Odense Universitet

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 1998. Beretning om den økonomiske udvikling i Grønland 1997/98. København og Nuuk.*

Ekspertudvalget 1998. Markedskræfter og politisk styring. Den regionaløkonomiske udvikling i Hovedstadsområdtet og det øvrige land. København. (nedsat af Regeringens Hovedstadsudvalg)


1997:

Det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi 1997. Beretning om den økonomiske udvikling i Grønland 1996/97. København og Nuuk.*

Sørensen, C. 1997 (red.). Empirical Evidence of Regional Growth. The Centre-Peripery Discussion. Copenhagen


1996:

Sørensen, C. 1996 (red.). Grundlæggende råd, vejledning og krav til opgaveskrivning. Samfundsvidenskab, 4. udg. Odense Universitet

Dalgaard, E. og C. Sørensen 1996. SNA93 - sammenlignet med SNA68. Samfundsøkonomen 1996:4:35-42


1995:

Pedersen, K.M., J. Clausen, J.G. Christensen, B.H. Fogh, J.K. Gøtrik, O.P. Kristensen, P. Riis og C. Sørensen 1995. Et bedre sundhedsvæsen - men hvordan? København 


1994:

Henriksen, I., N. Kærgård og C. Sørensen 1994. Den skandinaviske møntunion. Den jyske historiker 1994:69-70:88-97

Sørensen, C. 1994 (red.). Grundlæggende råd, vejledning og krav til opgaveskrivning. Samfundsvidenskab, 3. udg. Odense Universitet

Petersson, B. og C. Sørensen 1994. Historien om en høring


1993:

Sørensen, C. 1993 (red.). Grundlæggende råd, vejledning og krav til opgaveskrivning. Samfundsvidenskab, 2. udg. Odense Universitet

Evalueringscentret 1993. De samfundsvidenskabelige suppleringsuddannelser. Evalueringsrapport. København

Føderalistklubben 1993. Den demokratiske nødvendighed, i: Føderalistklubben 1993. Tag Europa Alvorligt. Tiderne Skifter


1992:

Sørensen, C. 1992 (red.). Grundlæggende råd, vejledning og krav til opgaveskrivning. De samfundsvidenskaelige Dagstudier, Samfundsvidenskab. Odense Universitet

Aage, H., F. Pitzner-Jørgensen, F. L. Pryer og C. Sørensen 1992. Economics, i: The Danish Research Councils. Latvian Research. An International Evaluation, pp. 621-71. Copenhagen

Sørensen, C. og N. Thygesen 1992. Valutaunionen. Fremad

Andersen, J.R. og C. Sørensen 1992. Tyskland, Forbund og Länder. Opbygning, kompetencefordeling, lovgivningsproces og centralisme, i: Sørensen, C. (red.). Europa. Nation-Union. Efter Minsk og Maastricht, . side 354-380. Fremad


1990:

Betænkning 1209, 1990. Udenrigstjenesten mod år 2000. Betænkning fra udenrigskommissionen af 1. april 1989. København

"Storebæltsgruppen". Den Fynske Fond for Erhvervsøkonomisk Forskning. Lokaliseringsmæssige konsekvenser af den faste Storebæltsforbindelse og det indre marked. September 1990

"Storebæltsgruppen". Den Fynske Fond for Erhvervsøkonomisk Forskning. De erhvervsmæssige konsekvenser og muligheder for Fyn set i lyset af Den faste Storebæltsforbindelse og EF's indre marked. September 1990

Andersen, L., I. Buch, C. Koch og C. Sørensen 1990. Budgetdepartementets modeludvidelser og det faglige grundlag. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1990:128:1-3

"Storebæltsgruppen". Den Fynske Fond for Erhvervsøkonomisk Forskning. Storebæltsforbindelsens langsigtede konsekvenser for turistbranchen på Fyn.


1989:

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1989. Modelbrug og -misbrug om Budgetdepartementets modelberegninger af planen. København

Initiativgruppen om hovedstadsregionen 1989. Hovedstaden. Hvad vil vi med den? København

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1989. 90'ernes skattereformer og det indre marked. København

Matthiessen, L. og C. Sørensen 1989. Den manglende offentlige debat om skattereformen. Pressens Årbog 1988:1989:93-98


1988:

Det økonomiske Råd. Formandskabet 1988. Dansk økonomi, juni 1988. København.*

1987:

Det økonomiske Råd. Formandskabet 1987c. Dansk økonomi. Råd og realiteter 1962-1987, side 5-34. København.*

Det økonomiske Råd. Formandskabet 1987b. Dansk økonomi, december 1987. København.*

Det økonomiske Råd. Formandskabet 1987a Dansk økonomi, maj 1987. København.*


1986:

Det økonomiske Råd. Formandskabet 1986b. Dansk økonomi, november 1986. København.*

Det økonomiske Råd. Formandskabet 1986a. Dansk økonomi, maj 1986. København.*

Danmarks Sparekasseforening 1986. Hvordan munde mættes og goder og glæder delses. En pensionspolitisk analyse. København


1985:

Det økonomiske Råd. Formandskabet 1985. Dansk økonomi, december 1985. København.*


1984:

Danmarks Sparekasseforening 1984. Et debatoplæg om en skattereform. København


1982:

Betænkning 949, 1982. Den skattemæssige behandling af renter og andet kapitalafkast. Betænkning fra renteskatteudvalget. København


1981:

Betænkning 941, 1981. Finansieringsproblemer i landbruget - en teknisk gennemgang. Betænkning fra udvalget vedrørende landbrugets finansierings- og skatteforhold m.v. København


1980:

Sørensen, C. og E. Yndgaard 1980. En mikro-baseret makro-model af dansk økonomi. Forskningen & Samfundet 1980:63-64


1979:

Kristensen, K. og C. Sørensen 1979. Kontantlåneordningen giver det offentlige milliardtab. Kooperationen 1979:2:32-33


1977:

Ølgaard, A. (red.). 1977. Bolig- og byggeøkonomi i de nordiske lande. Nordisk  Byggedag XIII. København

Bjørnsen, M.K., A. SChaumann og C. Sørensen 1977b. De økonomiske sammenhænge (2). Hvad er der galt i dansk økonomi? Danmarks Radio. København

Bjørnsen, M.K., A. SChaumann og C. Sørensen 1977a. De økonomiske sammenhænge, arbejdsmateriale til udsendelse 1-7.Danmarks Radio. København


1975:

Betænkning 732, 1975. Redegørelse for arbejdsgruppen vedr. indeksering af pengefordringer, december 1974. København

Schaumann, A. og C. Sørensen 1975b. LO's skatteoplæg. Kooperationen 1975:3:37-39

Schaumann, A. og C. Sørensen 1975a. Skattesystem og indekslån. Juristen og Økonomen 1975:57:101-108


1974:

Schaumann, A. og C. Sørensen 1974. Indeksobligationer. Juristen og Økonomen 1974:56:160-166

Rosted, J., A. Schaumann og C. Sørensen 1974b. Finanseffekt og multiplikatorer i SMEC II. Nationaløkonomisk Tidsskrift 1974:112:267-97

Rosted, J., A. Schaumann og C. Sørensen 1974a. SMEC II. Måling af finanspolitikkens aktivitetsvirkninger. Det økonomiske Råds Sekretariat. København