Afviste indlæg


Jeg har naturligvis fåeet afvist langt flere indlæg end de, der er anført nedenfor, vel ca. 25 pct. af de indlæg, som jeg har skrevet til dagspressen. De, der nedenfor er anført med tilhørende kommentarer, er alene de indlæg, hvor jeg er forundret over, at dagspressen ikke bidrager til at forhindre åbenbar misinformation o. lign.


Information:

Manipulatoren Kærgård, Information 7. sep. 2012

Årsagen til, at jeg både ønskede og kunne forvente ovenstående indlæg optaget i Information fremgår af følgende skrivelse, der er en reaktion på Kærgårds kommentar i Information 6. sep.2012 "Sørensen slår i bordet" :

Skrivelse til Information af 7. sep. 2012


Politiken:

Den forsinkede økonom. Politiken 25. nov. 2012

Jeg kunne ikke få lov at svare Mads Lundby Hansen, selv om han fik et indlæg i Politiken, hvor han undgik at svare på konkrete spørgsmål, se dette:

konkret

Uforskammet ikke at svare. Politiken 28. apr. 2016


Forskningsforum:

De store kommissioner. Jan. 2010

Denne anmeldelse var åbenbart for skarpt formuleret til, at den kunne optages.