Christen Sørensen

Kontakt:

Telefon: 24 99 98 16

Mail: cs020345@gmail.com 

 Nyt:

Januar 2024:

Det undrer mig stadig, at en ændring af valutakursen ikke drøftesi dagspresen i den nuværende økonomiske, idet en revaluering er det mest effektive og hurtigst virkende middel til at reducere manglen på arbejdskraft.

Siden august 2022 har jeg haft følgende indlæg herom - langt de fleste som blokindlæg på Jyllands-Posten, idet det er vanskeligt at få optaget indlæg om en revaluering i den alm. dagspresse:

Kronikker: 

14. feb. 2024: Information

7. dec. 2022: Kristeligt Dagblad

Øvrige indlæg:

30. okt. 2023: Børsen

Bloks, Jyllands-Posten:

Blok 43: 3. feb. 2024; Blok 42: 12. jan. 2024; Blok 41: 23. jan. 2024, Blok 34: 7. jan. 2024; Blok 33: 29. sep. 2023; Blok 27: 8. maj 2023; Blok 24: 5. apr. 2023; Blok 23: 28. marts 2023; Blok 15: 20. januar 2023; Blik 11: 21. dec. 2022August 2022:

Som økonom undrer jeg mig over, at valutakurspolitik er blevet så tabubelagt, at såvel økonomer, især på universiteter og i vismandsinstitutionen, afholder sig fra en diskussion herom, ligesom medierne er tavse.

Denne undring skyldes 

først og fremmest, at der næppe har været en situation, hvor det har været så oplagt som nu at revaluere kronen, idet:

1. prisstigningerne har især udenlandsk oprindelse,

2. der er stærkt pres på arbejdsmarkedet, så stærkt pres, at det kan være destabiliserende at iværksætte nødvendige offentlige investeringer for at sætte turbo på den grønne omstilling,

3. vi har et uholdbart stort betalingsbalanceoverskud på over 7 pct. af BNP. Anderledes udtrykt i de seneste 5 år har vi igennemsnit hver dag, inkl. lørdage, søn.-og hellighdage, haft et overskud på over 500 mio. kr. - altså hver dag,

4. en revaluering vil reducere uligheden.

Senere skriv: 

Sammen med fhv. departementschef Jørgen Rosted har jeg skrevet bogen: Fundamentet under EU vakler, der udkommer 2. nov. på Haase' Forlag.

I bogen påviser vi, at de overordnede økonomiske spilleregler i EU, Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten, af ideologiske grunde er baseret på et fagligt forkert grundlag (offentlig saldo og gæld), som har et stort medansvar for den stigende økonomiske kløft, der har udviklet sig mellem sydlige og nordlige medlemslande siden iværksættelsen fra 1999 af Den Økonomiske og Monetære Union.

Opgøret om den italienske regerings 2019-budget er bl.a. et udslag heraf. Under fanebladet ".Publi., kronologisk" under "Kronikker" er dette nærmere forklaret i foreløbigt en kronik i bl.a. Aarhus Stiftstidende, ligesom bogen naturligvis giver en langt dybere analyse og forklaring herpå.

Vi foreslår derfor, at Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten skrottes og erstattes af en Samordningspagt, hvor fokus er fagligt med udgangspunkt i betalingsbalancerne. Det ikke-faglige ideologiske udgangspunkt for Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten risikerer at føre til euro-samarbejdets sammenbrud, som opgøret om det italienske 2019-budget kan ende med. Der står derfor meget på spil.

Det vil være tragisk - især for den tyske befolkning - hvis Tyskland for tredje gang skal splitte Europa, først ved 1. og 2. verdenskrig og nu med de tysk inspirerede ordoliberaliste synspunkter (en særlig version af neoliberalismen), som har været afgørende for udformningen af Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten. Derfor må disse pagter erstattes af en Samordningspagt, som vi foreslår.