Finansbog

Dette faneblad er knyttet til bogen: Finanskrisen - kleptokratiets konsekvens

1. udgaven af denne bog kom i 2013. 2. udgaven kom i 2014, idet 2. udgaven dog var forsynet med et kritisk efterskrift om den officielle betænkning om finanskrisen i Danmark: Den finansielle krise i Danmark - årsager, konsekvenser og læring, også benævnt Rangvid-udvalgets rapport, der udkom i september 2013 efter 1. udgaven. Bortset fra efterskriften er der ikke forskel mellem de to udgaver, idet dog de trykfejl m.v., der er nævnt i nedenstående rettelsesliste til 1. udgaven er rettet.

Det efterfølgende vedrører derfor 1. udgaven og derfor indirekte også hovedparten af 2. udgaven.

Dokumenterne i dette faneblad er foreløbigt opdelt i seks grupper:

1. Bilag 1.4, der udgør en integreret del af bogen

2. Kildemateriale, bortset fra Advokatrapporterne vedr. de pengeinstitutter, der er overtaget helt eller delvist af Finansiel Stabilitet og bortset fra § 352a redegørelserne fra Finanstilsynet

3. Advokatrapporterne opdelt på pengeinstitutter

4. § 352a redegørelserne fra Finanstilsynet opdelt på pengeinstitutter

5. Rettelsesliste

6. Andet

Advokatrapporter om pengeinstitutter overtaget helt eller delvist af Finansiel Stabilitet:

§ 352a rapporter fra Finanstilsynet. I henhold til § 352a i Lov om finansiel virksomhed skal Finanstilsynet offentliggøre en § 352a redegørelse, hvis bl.a. Finansiel Stabilitet har medvirket ved afviklingen af pengeinstituttet

Rettelsesliste

Andet: