Folketingsvalg 2019

Økonomisk politik

MINE MÆRKESAGER:

Grøn omstilling

Den stigende ulighed skal stoppes og vendes 

Økonomisk politik med et menneskeligt ansigt

 

Oversigt over indlæg mv. om forskellige emner i alfabetisk orden:

A:

Arbejdsmarked og rettighedsbaseret lavere folkepensionsalder for nedlidte:

Lad være med at fedte med anstændigheden. Vi har pengene til at sikre nedslidte pension. Århus Stiftstidende m.fl./Danmarks-sektionen. 6. feb. 2019

Afrika:

Stabilitets- og Vækstpagten fører EU i såvel intern som ekstern ulykke (over for bl.a. Afrika). Jyllands-Posten 2. maj 2019

B:

Boligpolitik:

Hvorfor diskriminerer boligbeskatningen lejere? Politiken 7. marts 2019

Boligbeskatningsaftalen af 2. maj 2017. Økonomi & Politik

C:

D:

E:

EU:

Stabilitets- og Vækstpagten fører EU i såvel intern som ekstern ulykke. Jyllands-Posten 2. maj 2019

Europa brænder, fordi de sydlige lande holdes i benlås. Politiken 2. feb. 2019

F:

Folkepension, rettighedsbaseret lavere pensionsalder for nedslidte:

Lad være at fedte med anstændigheden. Vi har pengene til at sikre nedslidte pension. Arhus Stiftstidende m. fl./Danmarks-sektionen. 6. feb. 2019

G:

Grøn omtilling:

Sparepolitik og Green New Deal. Information 1. feb. 2019 (læserbrev)

H:

Hvidvask:

Straf for hvidvask. Politiken 3. dec. 2008 (læserbrev)

Danske Bank-sag sætter også advokatfirma under lup. Skal Bruun & Hjejle også på hjul og stejle? Aarhus Stiftstidende m.fl. 25. nov. 2018

Danske Bank-rapporten er stærkt mangelfuld. Politiken 14. okt. 2018

I:

Immigration:

Stabilitets- og Vækstpagten fører EU i såvel intern som ekstern ulykke. Jyllands-Posten 2. maj 2019

Integration:

Fagøkonom og vismand abonnerer på politisk manipulaiton om integration. Berlingske Tidende 11. jan. 2019

IT:

Det sejler fortsat i Skat. Politiken 6. feb. 2019

J:

K:

Klima:

Øboere skal have en billig el-bil (De kan høste erfaringer, vi kan bruge mod klimaudfordringerne). Århus Stiftstidende (Danmarks-sektionen) 1. maj 2019

Krig:

Den uønskede erfaring. Weekendavisen 18. jan. 2019. (Skrevet sammen med fire andre i Tribunalet)

Kviklån:

Udlånsrøveri. Behov for værn mod kvivklån. Analyse. Politiken 13. januar 2016

Ungdomsliv på kredit = ulykke. Aarhus Stiftstidende. 21. dec. 2015

L:

Lokal deroute, butiksdød:

Tidligere vismand: Butiksdød er udtryk for forarmelse, som vi er nødt til at gøre noget ved. Kristeligt Dagblad 12. feb. 2019

Dyster prognoser for landets middelstore byer. Facebook-opslag 2. feb. 2018

Flere hypermarkeder vil ødelægge danske byer. Politiken 26. juli 2017

Produktivitetskommissionens analyse af produktivitetsanalysen i detailhandlen. Marts 2014

M:

Miljø:

Øboere skal have en billig el-bil (De kan høste erfaringer, vi kan bruge mod klimaudfordringerne). Århus Stitstidende (Danmarks-sektionen) 1. maj 2019

N.

New Public Management:

Vores rige samfund har udviklet en helt grotesk virkelighed. Jyllands-Posten 6. feb. 2019

O:

P:

Q:

R:

S:

SKAT:

Det sejler fortsat i Skat. Politiken 6. feb. 2019

Hvad vinder vi ved at splitte Skat op i syv. Politiken 15. juni 2017

Borgere vil se hoveder rulle i skattesag - det løser bare ikke systemfejl. Politiken 17. maj 2017

Genopretning af skat. En ny verion af Kejserens nye klæder? Aarhus Stiftstidende/Danmark 9. maj 2017

Lav en havarikommission til Skat. Politiken 9. april 2017

 

Sundhedsudspil:

Sundhedsudspil sætter sig mellem to stole. Århus Stiftstidende/Danmark 23. feb. 2019 (sammen med lægesekretær Birgitte Svenningsen)

T:

Topskat:

Ekstrem liberalister undertrykker ubekvem viden. Politiken 13. april 2017

Løgnen om topskat og arbejdsudbuddet. Jyllands-Posten 27. april 2016

Topskattelettelser. Politiken 21. april 2016 (læserbrev)

Talmisbrug og fagligt medløberi. Djøfbladet Nr. 7. 15. april 2016

Blindebuk. Topskattelettelser er uden klar effekt. Poliiken 2. april 2016

 

U:

Ulighed:

Ulighed har en negativ effekt på væksten. Politiken 4. april 2018

OECD konkluderer: Øget ulighed giver lavere vækst. Kristeligt Dagblad. 15. april 2017

Kritik. Vismænd lukker øjnene for ulighed. Politiken 19. feb. 2017

V:

Velfærd:

Ingen grund til at spare på velfærden. Information 2. marts 2019

 

W:

X:

Y:

Z:

Æ.

Ø:

Å:

 

A

 

 

 

 

Nedenstående er for Folketingsvalget i 2015

 

Det skal kunnne betale sig at arbejde - og det gør det heldigvis også!

I en række plancher viser jeg, at det kan betale sig at arbejde. 

Økonomerne er tavse igen. Analyse. Politiken 19. jan. 2015

Igen tøver økonomerne med at kritisere EU's og Danmarks økonomiske politik, der er alt for passiv i den nuværende økonomiske situation med høj ledighed, hvor der ligefrem er deflation og udsigt til fortsat deflation.

Disse økonomer har blikket fastlåst i bakspejlet, som det også var tilfældet før finaskrisen.

 Retspolitik

Nationens betændte byld. Politiken 28. nov. 2014

Tortur er modbydeligt. Det bør vi arbejde intenst for at bekæmpe og udryde. Personligt er jeg bange for, at vi har et medansvar for tortur under Green Desert operationen i Irak. Og endnu værre: forsvarsministeriet har forsøgt at hindre opklaringen heraf ved lodret løgn. Det er utåleligt. Derfor må forsvarsministeriet sættes på plads. Dette er nærmere beskrevet i: Nationens betændte byld.

 

Luxembourg finten

 

Stop Luxembourg-finten. Jyllands-Posten 18. nov. 2014

Hvorfor tør ingen gå efter Juncker? Politiken 1. dec. 2014 

Luxembourg-finten gør det muligt for multinationale selskaber m.v. at unddrage sig beskatning. Hvis dette ikke stoppes, skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, at mange andre også vil ønske lavere indkomstskat eller ligefrem undgå at betale indkomstskat. Bliver det en realitet, kan velfærdssamfundet, som vi kender det, ikke opretholdes. Derfor står der meget på spil.

Spørgsmålet er imidlertid, om der er vilje til markant at gøre op med international skatteunddragelse ved Luxembourg-finten m.v.

Dette kan man især blive i tvivl om, når den politiske reaktion på Luxembourg-finten sammenlignes med reaktionen på Glistrups-skattecirkus, så meget desto mere som der er tale om beløbsstørrelser af en helt andet størrelsesorden ved Luxembourg-finten end ved Glistrups-skattecirkus. Og DONG/Goldman Sachs sagen nærer vel også tvivlen.

Jeg har tidligere skrevet meget om Glistrups-skattecirkus, bl.a. bogen Glistrup-sagen. Nøglen til dens forståelse fra 1978, se fanebladet Glistrup-sagen og sidste afsnit i fanebladet Netop Nu,  hvor der er et afsnit om Glistrup-sagen.

De ovenfor anførte artikler sammenligner bl.a. skatteunddragielsesmetoderne i Luxembourg-finten med metoderne i Glistrups-skattecirkus. Som det vil fremgå er der megen parallellitet.

Vort uddannelsessystem har mange fejl. Med udgangspunkt i Produktivitetskommissionens og Kvalitetsudvalgets arbejde har jeg bl.a. skrevet et kronikudkast, der ikke blev publiceret, og et analyseindlæg i Politiken. Kronikudkastet omhandlede hele uddannelsessystemet, mens analyseindlægget var fokuseret på universitetsuddannelserne.

Kronikudkast:

Vort uddannelsessystem: en national katestrofe.

 

Analyseindlægget fra 29. dec. 2014 i Politiken:

Central styring er nødvendigt. Kvalitet i uddannelserne kan ikke overlades til universiteterne.