Finansbog

Dette faneblad er knyttet til bogen: Finanskrisen - kleptokratiets konsekvens

 

1. udgaven af denne bog kom i 2013. 2. udgaven kom i 2014, idet 2. udgaven dog var forsynet med et kritisk efterskrift om den officielle betænkning om finanskrisen i Danmark: Den finansielle krise i Danmark - årsager, konsekvenser og læring, også benævnt Rangvid-udvalgets rapport, der udkom i september 2013 efter 1. udgaven. Bortset fra efterskriften er der ikke forskel mellem de to udgaver, idet dog de trykfejl m.v., der er nævnt i nedenstående rettelsesliste til 1. udgaven er rettet.

Det efterfølgende vedrører derfor 1. udgaven og derfor indirekte også hovedparten af 2. udgaven.

 

Dokumenterne i dette faneblad er foreløbigt opdelt i seks grupper:

1. Bilag 1.4, der udgør en integreret del af bogen

2. Kildemateriale, bortset fra Advokatrapporterne vedr. de pengeinstitutter, der er overtaget helt eller delvist af Finansiel Stabilitet og bortset fra § 352a redegørelserne fra Finanstilsynet

3. Advokatrapporterne opdelt på pengeinstitutter

4. § 352a redegørelserne fra Finanstilsynet opdelt på pengeinstitutter

5. Rettelsesliste

6. Andet

 

 

 

Bilag 1.4 Skematiske oversigter fra Financial Crisis Inquiry Report

 

 

Financial Crisis Inquiry Report

Lov om finansiel virksomhed

Peter Straarups tale på Finanstilsynets konference 12. sep. 2006

Finanstilsynets skrivelse af 3. feb. 2006

 

Advokatrapporter om pengeinstitutter overtaget helt eller delvist af Finansiel Stabilitet:

Roskilde Bank

EBH Bank

Capinordic Bank

Amagerbanken

Gudme Raaschou Bank

Løkken Sparekasse

Fionia Bank

EIK Bank

Fjordbank Mors

Max Bank 

 

§ 352a rapporter fra Finanstilsynet. I henhold til § 352a i Lov om finansiel virksomhed skal Finanstilsynet offentliggøre en § 352a redegørelse, hvis bl.a. Finansiel Stabilitet har medvirket ved afviklingen af pengeinstituttet

Roskilde Bank

EBH bank

Capinordic Bank

Amagerbanken

Amagerbanken, bilag

Gudme Raaschou Bank

Løkken Sparekasse

Fionia Bank

 

Rettelsesliste

Rettelsesliste opdateret 6. okt. 2013

 

Andet:

Interview til Information om 5 bøger om Finanskrisen

 Ledende økonomers benægtigelse og ansvarsfraskrivning