Christen Sørensen

Kontakt:

 

 

 

Telefon: 24 99 98 16

Mail: cs020345@gmail.com 

 

 

 Nyt:

Sammen med fhv. departementschef Jørgen Rosted har jeg skrevet bogen: Fundamentet under EU vakler, der udkommer 2. nov. på Haase' Forlag.

I bogen påviser vi, at de overordnede økonomiske spilleregler i EU, Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten, af ideologiske grunde er baseret på et fagligt forkert grundlag (offentlig saldo og gæld), som har et stort medansvar for den stigende økonomiske kløft, der har udviklet sig mellem sydlige og nordlige medlemslande siden iværksættelsen fra 1999 af Den Økonomiske og Monetære Union.

Opgøret om den italienske regerings 2019-budget er bl.a. et udslag heraf. Under fanebladet ".Publi., kronologisk" under "Kronikker" er dette nærmere forklaret i foreløbigt en kronik i bl.a. Aarhus Stiftstidende, ligesom bogen naturligvis giver en langt dybere analyse og forklaring herpå.

Vi foreslår derfor, at Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten skrottes og erstattes af en Samordningspagt, hvor fokus er fagligt med udgangspunkt i betalingsbalancerne. Det ikke-faglige ideologiske udgangspunkt for Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten risikerer at føre til euro-samarbejdets sammenbrud, som opgøret om det italienske 2019-budget kan ende med. Der står derfor meget på spil.

Det vil være tragisk - især for den tyske befolkning - hvis Tyskland for tredje gang skal splitte Europa, først ved 1. og 2. verdenskrig og nu med de tysk inspirerede ordoliberaliste synspunkter (en særlig version af neoliberalismen), som har været afgørende for udformningen af Stabilitets- og Vækstpagten samt Finanspagten. Derfor må disse pagter erstattes af en Samordningspagt, som vi foreslår.